Άλλη (μ)ια προβα...

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

(μ)ερα
(μ)ιλαω
σκεφτο(μ)αι
(μ)α(μ)α
φοβα(μ)αι
τρε(μ)ω
γρα(μμ)ενα

(μ)ανα
ποτα(μ)ος
στεναγ(μ)οι
(μ)ανουλα
στο(μ)α

(μ)αχαιρι
(μ)ατια
(μ)εσα
(μ)ου
(μ)εινω
(μ)αθει
(μ)η
(μ)ονη

τρω(μ)ε
πεφτου(μ)ε
σταθ(μ)η
(μ)ατια
κου(μ)πια
φερ(μ)ουαρ
κατεστρα(μ)ενα
ε(μ)ενα
στρωσα(με)
κορ(μ)ι
ψηφισου(μ)ε

αγγιγ(μ)α
γυ(μ)νο
λαι(μ)ο
(μ)ια
ρο(μ)αντικες
παρα(μ)εριζουν
κορ(μ)ι
πρι(μ)α
ζη(μ)ια
νοστι(μ)ια
α(μ)α
ση(μ)αδευει

δυνα(μ)η
αδυνα(μ)
κοσ(μ)ο
γκρε(μ)ο

ονο(μ)α
δωσ(μ)ου
(μ)ονη
φοβα(μ)αι
τρο(μ)αζω
(μ)ατιά
(μ)πω
ει(μ)αι
ψε(μ)α
(μ)εινε
(μ)ενω

(μ)ηκες
(μ)αζι
(μ)α
αραγ(μ)ενο
(μ)πρατσου
(μ)πορω
περι(μ)ενω
(μ)πορεις
στα(μ)ατησεις
(μ)ου
ο(μ)ορφα
ε(μ)ενα
(μ)ε
(μ)εινω
φυλακισ(μ)ενος
(μ)εθυσ(μ)ενος

κυ(μ)ατα
(μ)εσα
κοι(μ)θω
πατω(μ)α
(μ)ατια
ατο(μ)α
κο(μμ)ατια
(μ)εσανυχτα
(μ)ηδεν
κοσ(μ)ο
ση(μ)εια

κοσ(μ)ου
λα(μ)πουν
χρω(μ)ατα
(μ)ουσικες
χα(μ)ογελο
ο(μ)ορφο
καη(μ)ο

γενιο(μ)ουνα
(μ)οιρες
καθο(μ)ουνα
κρατιο(μ)ουνα
(μ)πυρες
ονειρευο(μ)ουνα
δη(μ)ητρουλα
(μ)ου
(μ)ια
δυνα(μ)η
αδυνα(μ)η
πουρθα(μ)ε
χορτασα(μ)ε
γκρε(μ)ο
φαρ(μ)ακι
(μ)οναχη
ε(μ)ιστευτηκα

χαρα(μ)ατα
(μ)πυρες
ακο(μ)α
περι(μ)ενω
(μ)πω
ζευγαρω(μ)ενους
(μ)ε
κορ(μ)ι
ανε(μ)ους
ερωτευ(μ)ενους
παρα(μ)υθια
εγωισ(μ)ο
(μ)εθαει
βη(μ)α

θυ(μ)α(μ)αι
(μ)εσα
φοβα(μ)αι
(μ)ου
εξο(μ)ολογηθω
χα(μ)ενα
(μ)ε


 
Design by Pocket